Adatvédelmi nyilatkozat

www.ajanlatshop.com Adatvédelmi Szabályzata

Ez az Adatvédelmi Szabályzat az eredeti angol nyelvű Privacy Policy magyar nyelvű fordítása, mindennemű vitás kérdésben az eredeti angol változat a mérvadó.

Bármely személyes adat, melyet Ön ennek a Weboldalnak megad, s melyből Ön egyértelműen beazonosítható, az ennek az Adatvédelmi Szabályzatnak, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános adatvédelmi rendelet, angolul General Data Protection Regulation, GDPR) 13/14 cikkének megfelelően kerül helyesen és törvényesen feldolgozásra.

Ez a Weboldal minden lehetséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, hogy az Ön személyes adataid megvédje a jogosulatlan és törvénytelen felhasználástól, az intézkedésekbe beleértve az Ön adatainak titkosítását is az iparági szabványok szerint.

Amikor Ön meglátogatja a Weboldalt, olyan meghatározott személyes adatokat gyűjthetünk be Öntől, mely szükséges az Ön által rendelt termékek kiszállításához. Ez a Weboldal az Ön adatait csak addig őrzi meg, amennyi ideig az szükséges az Ön rendelésének feldolgozásához, az Ön számára elérhető bármilyen visszatérítés feldolgozásához, az Ön által beküldött panasz/visszajelzés megválaszolásához, illetve, hogy Ön el legyen látva azokkal a promóciós információkkal, melyekre Ön feliratkozott.

Amikor Ön regisztrálja az adatait a Weboldalon, Önnek lehetősége nyílik a jövőbeli promóciókra és speciális ajánlatokra történő feliratkozásra. Ön bármikor leiratkozhat ezekről, a Tulajdonosnak küldött emaillel.

Ez a Weboldal nem küldi el az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül, kivéve, ha Ön egy olyan felhasználó, aki az EGT területén kívül él, s mely esetben az adatok elküldése szükséges az Ön által megrendelt termékek kiszállításához, kifizetések/visszatérítések feldolgozásához vagy, hogy Ön az Ön által feliratkozott promóciós adatokat megkapja.

A Weboldal cookie-k (apró adatállományok) segítségével tudja felismerni a korábbi felhasználókat. A cookie-k szabják személyre az Ön weboldalon tett látogatását, hogy az megfeleljen az Ön személyes preferenciáinak. Ön az internetbeállítások módosításaival le tudja tiltani a cookie-kat.

Amikor Ön megadja az adatait a Weboldalnak, elfogadja az internethez kapcsolódó kockázatokat, és beleegyezik, hogy a Weboldal az Ön adatait ennek az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezelje, illetve, Ön nem fogja ennek a Weboldalnak semelyik tagját sem felelősnek tartani az Ön adatainak bármilyen elvesztéséért, kivéve, ha a tag megszegte az Ön adatainak védelmére vállalt feladatát.

Amennyiben Önnek bármilyen kérdése van az Ön személyes adatairól, az adatgyűjtés céljairól, azokról a felekről, akik az Adatokat megkapják, vagy ezen Adatvédelmi Szabályzattal általánosságban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Tulajdonossal.

Tulajdonos és Adatkezelő

“AjanlatShop” LTD

20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU

A Tulajdonos kapcsolatfelvételi e-mail címe: [email protected]

A begyűjtött adatok típusai és felhasználásuk

A Személyes Adatokat a Felhasználó önként is megadhatja, vagy a Használati Adatok esetében automatikusan kerülnek begyűjtésre a Weboldal használata közben.

Hacsak nincs másképp feltüntetve, az ezen Weboldal által igényelt összes Adat kötelező jellegű, és amennyiben ezen Adatok begyűjtése meghiúsul, az ellehetetleníti a Weboldalt, hogy a szolgáltatásait megfelelően nyújtani tudja. Azon esetekben, ahol ez a Weboldal speciálisan jelzi, hogy néhány Adat nem kötelező jellegű, a Felhasználók döntése az Adatok megosztásának tiltására nem befolyásolja a Szolgáltatások elérhetőségét vagy működését.

Azok a Felhasználók, akik nem biztosak abban, mely Személyes Adatok kötelező jellegűek, bármikor kapcsolatba léphetnek a Tulajdonossal. Ezen Weboldal, vagy a Tulajdonosok vagy a Weboldal által használt harmadik fél szolgáltatások cookie-jainak vagy más nyomkövetési eszközeinek használata azt a célt szolgálja, hogy a Felhasználó által igényelt Szolgáltatásokat biztosítsa, illetve minden olyan más célt, melyek ebben a dokumentumban, vagy ha elérhető, a Cookie Szabályzatban le van írva.

A Felhasználók a felelősek minden olyan harmadik fél Személyes Adataiért, melyet ezen a Weboldalon keresztül begyűjtenek, közzé tesznek vagy megosztanak, s kijelentik, hogy rendelkeznek a harmadik fél engedélyével az Adatok szolgáltatására a Tulajdonos felé.

A begyűjtött adatok típusai a következők: keresztnév és vezetéknév, telefonszám, teljes cím (város, irányítószám, utcanév, megye) és e-mail cím. Minden begyűjtött adatot arra használ a Weboldal, hogy a szolgáltatásait nyújtsa, ide értve az Ön rendeléseinek feldolgozását, bármilyen elérhető visszatérítés feldolgozását, válaszoljon bármilyen probléma jelzésére/visszajelzésre, illetve, hogy ellássa Önt azokkal a promóciós információkkal, melyekre Ön feliratkozott.

Az Adatok emellett még felhasználásra kerülhetnek a következő célokból:

Kereskedelmi vagy promóciós célokra e-mail, SMS, Viber és más, hasonló chatszolgáltatókkal, remarketingre és viselkedés alapú célzásra, direkt levelek és más promóciók céljára.

A felhasználókkal való kapcsolatfelvételre telefonon és e-mailen keresztül, az Adatok megerősítése, a termékek kiszállítása miatt, információk kérésére, ajánlatokra, panaszkezelésre, igények felmérésére, garancia- és visszáru intézésére.

Analitikai célokra, melyet ennek a Weboldalnak az analitikai szoftvere használ fel az adatok elemzésére, lehetővé téve a Tulajdonosnak a webes forgalom figyelemmel kísérését és elemzését, a Felhasználók viselkedésének követését, ennek a Weboldal használatának követését és megvizsgálását, illetve a folyamatokról szóló jelentések elkészítését.

Az Adatok feldolgozásának módjai és helye

A feldolgozás módjai

A Tulajdonos megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket az Adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, illetve azok közzététele, módosítása és illetéktelen megsemmisítése ellen.

Az Adatok feldolgozása számítógépek és/vagy informatikai eszközök segítségével történik, olyan szervezeti folyamatokat és módokat követve, melyek szorosan kötődnek a megadott célokhoz. Egyes esetekben a Tulajdonos mellett az Adatok elérhetővé válhatnak olyan felelős személyek részére is, akik részt vesznek ennek a Weboldalnak a működtetésében (adminisztráció, értékesítés, marketing, jog, rendszerműködtetés), illetve amennyiben az szükséges, harmadik felek számára (például harmadik fél technikai szolgáltatók, levélkihordók, tárhelyszolgáltatók, informatikai vállalatok, kommunikációs ügynökségek), mint a Tulajdonos Adatfeldolgozói. Ezen harmadik felek aktuális listája bármikor elkérhető a Tulajdonostól.

A feldolgozás jogi alapja

A Tulajdonos a Felhasználókhoz köthető Személyes Adatokat dolgozhat fel, ha a következők valamelyik fennáll:


 • – A Felhasználók egy vagy több speciális célra hozzájárulásukat adták. Megjegyzés: Egyes törvényi rendelkezések alapján a Tulajdonos jogosult lehet Személyes Adatok feldolgozására addig, míg a Felhasználó meg nem tiltja ezt a feldolgozást („leiratkozik”), s anélkül, hogy ebbe beleegyezés vagy a következi jogi alapok bármelyike szükséges lenne. Ez, természetesen nem alkalmazható, amennyiben a Személyes Adatok feldolgozása az európai Általános adatvédelmi rendelet alapján történik;

 • – az Adatok rendelkezésre állása szükséges a Felhasználóval kötött megállapodás teljesítéséhez és/vagy a megállapodást megelőző intézkedésekhez;

 • – a feldolgozás szükséges olyan jogi ügyekkel kapcsolatosan, ahol a Tulajdonos érintett;

 • – a feldolgozás olyan feladathoz köthető, mely közérdekű, vagy egy hivatalos szerv bízta meg vele a Tulajdonost

 • – a feldolgozás a Tulajdonoshoz tartozó legitim érdekeltség vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges

Bármilyen esetben, a Tulajdonos szívesen segít tisztázni azt a jogi alapot, mely a feldolgozásra vonatkozik, s különösen akkor, ha a Személyes Adatok szolgáltatása kötelező, vagy szerződéses követelmény, vagy a szerződés megkötésének szükséges feltétele.

Helyszín

Az Adatok a Tulajdonos által működtetett irodákban kerülnek feldolgozásra, illetve minden olyan helyen, ahol a feldolgozásban részt vevő felek megtalálhatók.

A Felhasználó lakhelyétől függően, az adatok mozgatásakor a Felhasználó Adatának mozgatása a Felhasználó saját országán kívülre is történhet. A Felhasználók további információkat kaphatnak az ilyen mozgatott Adatok feldolgozási helyéről, ha elolvassák ennek a dokumentumnak a Személyes Adatok feldolgozásának részleteit tartalmazó részeit.

A Felhasználók emellett jogosultak megismerni a jogi alapjait az Adatok mozgatásának egy Európai Unión kívüli országba, vagy bármely nemzetközi szervezet részére, melyet nemzetközi törvények szabályoznak, illetve kettő vagy több ország állított fel, mint például az ENSZ, s jogosultak megismerni azokat a biztonsági intézkedéseket, melyeket a Tulajdonos a Felhasználók Adatinak védelmében tett.

Amennyiben bármilyen ilyen átvitel történik, a Felhasználók megismerhetik a pontos részleteket, ha átolvassák ennek a dokumentumnak a kapcsolódó részeit, illetve, ha felveszik a kapcsolatot a Tulajdonossal, akinek az adatai a kapcsolatfelvételi részben olvashatók.

Megtartási idő

A Személyes Adatok feldolgozása és megtartási idejének hossza attól a céltól függ, amelyre begyűjtésre kerültek.

Ennek megfelelően:


 • – A Személyes Adatok, melyek a Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés végrehajtásának megfelelően kerültek begyűjtésre, addig lehetnek megtartva, míg a szerződés teljesen teljesítésre került.

 • – A Személyes Adatok, melyek a Tulajdonos jogi érdekei miatt kerültek begyűjtésre, addig lehetnek megtartva, míg szükségesek az igények kielégítése céljából. A Felhasználók pontos információkat találhatnak a Tulajdonos által megadott megtartási időkről, ha áttanulmányozzák ennek a dokumentumnak a kapcsolódó részeit, vagy kapcsolatba lépnek a Tulajdonossal.

A Tulajdonos jogosult lehet a Személyes Adatok hosszabb időre szóló megtartására, amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adta az ilyen feldolgozásra, és amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül. Továbbá, a Tulajdonos jogosult lehet a Személyes Adatok megtartására hosszabb időre is, amennyiben ez jogi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy egy hatóság utasítására történik.

Amint a megtartási időszak lejár, a Személyes Adatokat törölni kell. Ennek megfelelően a hozzáféréshez, a törléshez, a kiigazításhoz és az adatok mozgatásához való jog nem érvényesíthető a megtartási időszak lejártát követően.

A Felhasználók jogai

A Felhasználók számos jogot gyakorolhatnak a Tulajdonosok által végzett Adatfeldolgozással kapcsolatosan.

A Felhasználóknak kifejezett joga van a következőkhöz:


 • – Bármikor visszavonni a hozzájárulásukat. A Felhasználóknak joguk van visszavonni a hozzájárulásukat minden olyan esetben, ahol korábban hozzájárultak a Személyes Adataik feldolgozásához. A Felhasználók ezt a jogukat a Tulajdonoshoz intézett e-mailben gyakorolhatják. ([email protected])

 • – Megvizsgálni az Adataik feldolgozását. A Felhasználóknak joguk van megvizsgálniuk az Adataik feldolgozását, ha a feldolgozás a beleegyezésen kívül más jogi alapon történik. A további részletek elolvashatók alább, a dokumentum megfelelő részében. A Felhasználók ezt a jogukat a Tulajdonoshoz intézett e-mailben gyakorolhatják. ([email protected])

 • – Hozzáférni az Adataikhoz. A Felhasználóknak joguk van megismerniük, ha az Adataik megdolgozását megkezdte a Tulajdonos, megismerni a feldolgozás bizonyos szempontjait, és megkapni egy másolatot a feldolgozáson áteső Adatokról. A Felhasználók ezt a jogukat a Tulajdonoshoz intézett e-mailben gyakorolhatják. ([email protected])

 • – Ellenőrizni az adatokat és helyesbítést kérni. A Felhasználóknak joguk van ellenőrizni az Adataik helyességét, s a helyesbítésüket vagy frissítésüket kérni. A Felhasználók ezt a jogukat a Tulajdonoshoz intézett e-mailben gyakorolhatják. ([email protected])

 • – Visszautasítani az Adataik feldolgozását. A Felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van visszautasítani az Adataik feldolgozását. Ebben az esetben, a Tulajdonos nem fogja feldolgozni az Adataikat, csupán tárolja ezeket. A Felhasználók ezt a jogukat a Tulajdonoshoz intézett e-mailben gyakorolhatják. ([email protected])

 • – Töröltetni vagy más módon eltávolíttatni a Személyes adataikat. A Felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van, hogy intézkedéseket tegyenek az Adataik törlésére a Tulajdonosnál. A Felhasználók ezt a jogukat a Tulajdonoshoz intézett e-mailben gyakorolhatják. ([email protected])

 • – Megkapni az Adataikat, és átmozgatni azokat másik kezelőhöz. A Felhasználóknak joguk van megkapni az Adataikat strukturált, széles körben használt és gépileg olvasható formában, illetve, ha az technikailag megoldható, joguk van az adataik átmozgatását kérni másik kezelőhöz bármilyen akadályoztatás nélkül. Ez a rendelkezés alkalmazható, ha az Adatok feldolgozása automatikus módon történik, és a feldolgozás a Felhasználó beleegyezése alapján történik egy olyan szerződés alapján, melynek a Felhasználó része, vagy a szerződési előfeltételek közé tartozik.

 • – Panaszt benyújtani. A Felhasználóknak joguk van bejelentést tenni a kompetens adatvédelmi hatóságnál.

Részletek a feldolgozás megvizsgálásának jogáról

Amennyiben a Személyes Adat kezelése közérdek miatt történik, vagy hivatalos hatóság megbízásából végzi a Tulajdonos, vagy a Tulajdonos jogos érdekei miatt történik, a Felhasználók megtudhatják a részleteit az ilyen feldolgozásnak, ehhez azonban tudatniuk kell azt az alapot, melynek alapján az adatkezelés megvizsgálásának lehetőségét kérik.

A Felhasználóknak tudniuk kell, hogy amennyiben Személyes Adataik feldolgozása direkt marketing célból történik, akkor az adatkezelés megvizsgálását bármilyen indoklás nélkül kérhetik. A Felhasználóknak ennek a dokumentumnak a kapcsolódó részei segítenek megtudni, hogy a Tulajdonos a Személyes Adatokat direkt marketing célból használja-e.

Hogyan kell gyakorolni ezeket a jogokat

Bármilyen megkeresés, mely a Felhasználói jogok gyakorlására irányul, közvetlenül a Tulajdonosnál érvényesíthető az ebben a dokumentumban feltüntetett elérhetőségi adatokon keresztül. Ezek a megkeresések ingyenesen gyakorolhatók, s a Tulajdonos olyan gyorsan foglalkozni fog velük, amennyire csak lehet, de mindig egy hónapon belül.

Cookie Szabályzat

Ez a Weboldal Cookie-kat, apró adatállományokat használ.

A Cookie-k kódrészleteket tartalmaznak a böngészőbe ágyazva, melyek segítik a Tulajdonost a leírt céloknak megfelelő Szolgáltatások nyújtásában. A Cookie-k telepítésekor a célok némelyikéhez szükség lehet a Felhasználó hozzájárulására.

Ahol a Cookie-k telepítése hozzájáruláson alapul, ott a hozzájárulás bármikor szabadon visszavonható az ebben a dokumentumban megtalálható utasítások követésével.

Technikai Cookie-k és Cookie-k, melyek összesített statisztikai célokat szolgálnak

A működésük szorosan szükséges a Szolgáltatás működéséhez

Ez a Weboldal Cookie-kat használ a Felhasználó munkameneteinek elmentéséhez, s más folyamatok részére, melyek szorosan szükségesek ennek a Weboldalnak a működéséhez, például a forgalom elosztásával kapcsolatosan.

A működésük a preferenciák mentéséhez, optimalizációhoz és statisztikákhoz szükségesek

Ez a Weboldal Cookie-kat használ a böngészési preferenciák elmentéséhez és a Felhasználó böngészési élményének optimalizálásához. Ezek között a Cookie-k között megtalálhatók például azok, melyek a nyelv és a pénznem preferenciák beállításához szükségesek, vagy az oldal Tulajdonosa által közvetlenül beépített saját statisztikák használnak.

Hogyan biztosítsa vagy vonja vissza hozzájárulását a Cookie-k telepítéséhez

Az ebben a dokumentumban meghatározottakon kívül a Felhasználó közvetlenül a saját webböngészőjében is beállíthatja Cookie preferenciáit, és megelőzheti, hogy például harmadik felek Cookie-kat telepítsenek.

A böngésző beállításainak segítségével törölhetők a múltban telepített Cookie-k is, ide értve azokat a Cookie-kat, melyek elmentették az Ön kezdeti beleegyezését ennek a Weboldal Cookie-jainak telepítésére.

A felhasználók például a következő címeket találhatnak információt arról, hogyan kezeljék a Cookie-kat a leggyakrabban használt webböngészőkben: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari és Microsoft Internet Explorer.

A harmadik felek által telepített Cookie-kkal kapcsolatosan a Felhasználók beállíthatják a preferenciáikat, vagy visszavonhatják a hozzájárulásukat a megfelelő leiratkozási linkre kattintva (ha elérhető), vagy a harmadik fél adatvédelmi nyilatkozatában leírt módokat felhasználva, illetve kapcsolatba lépve a harmadik féllel.

A fentiek mellett a Tulajdonos közli, hogy a Felhasználók követhetik az olyan szervezetek vagy kezdeményezések útmutatásait is, mint az EDAA (EU), a Network Advertising Initiative (US) és a Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Kanada), DDAI (Japán) vagy más, hasonló szolgáltatások. Ezek a kezdeményezések lehetővé teszik a Felhasználók számára a nyomkövetési preferenciáik kiválasztását a legtöbb hirdetési eszközhöz. A Tulajdonos ennek megfelelően ajánlja ezeknek az erőforrásoknak a felhasználását az ebben a dokumentumban biztosított információk mellé.

Tulajdonos és Adatkezelő

“AjanlatShop” LTD

20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU

A Tulajdonos kapcsolatfelvételi e-mail címe: [email protected]

Mivel az ezen Weboldalon használt harmadik fél Cookie-k és más nyomkövetési rendszerek telepítése technikailag nem kontrollálható a Tulajdonos által, minden meghatározott hivatkozás a harmadik felek által telepített Cookie-kra és nyomkövető rendszerekre csupán irányadónak tekinthető. A teljeskörű információhoz jutáshoz a Felhasználóknak meg kell ismerniük az ebben a dokumentumban listázott harmadik felek közül a megfelelő felek adatvédelmi szabályzatait.

A Cookie-kkal kapcsolatos technológiák azonosításának összetettsége miatt a Felhasználókat a Tulajdonos arra bátorítja, hogy lépjenek kapcsolatba a Tulajdonossal, amennyiben az ezen Weboldal által használt Cookie-kkal kapcsolatos további információkat szeretnének.

További információk az Adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról

Jogi műveletek

A Felhasználó Személyes Adatai felhasználásra kerülhetnek a Tulajdonos által a Bíróságon, vagy a lehetséges jogi műveletek egyes szakaszaiban, melyek ennek a Weboldalnak vagy a kapcsolódó Szolgáltatások helytelen használatából erednek.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tulajdonost a hatóságok kötelezhetik a személyes adatok átadására.

További információk a Felhasználó Személyes Adatairól

Az ebben az adatvédelmi szabályzatban szereplő információkon kívül ez a Weboldal kérésre további és szövegtől függő információkkal is elláthatja a Felhasználót egyes Szolgáltatásokkal vagy a Személyes Adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

Rendszer naplók és karbantartás

Működtetési és karbantartási célokból ez a Weboldal és bármelyik harmadik fél szolgáltatás olyan fájlokat gyűjthet, mely követi az ezen Weboldallal történő interakciót (Rendszer naplók), illetve további Személyes Adatokat használhat (mint az IP címek) erre a célra.

Az ebben a szabályzatban nem részletezett információk

A Személyes Adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos további részletek kérhetők bármikor a Tulajdonostól. Kérjük, tekintse meg a kapcsolatfelvételi adatokat ennek a dokumentumnak az elején.

Hogyan kerülnek kezelésre a “Do Not Track (Ne kövess)” kérések

Ez a Weboldal nem támogatja a “Do Not Track (Ne kövess)” kéréseket.
Annak eldöntésére, hogy a harmadik felek közül valamelyik szolgáltatás támogatja-e a “Do Not Track (Ne kövess)” kéréseket, kérjük, olvassa át azok adatvédelmi szabályzatait.

Változtatások ebben az adatvédelmi szabályzatban

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármikor változtatásokat végezzen ezen az adatvédelmi szabályzaton, s erre a Felhasználói figyelmét ezen az oldalon hívja fel, illetve lehetőség szerint a változtatásokról információt tegyen közzé a Weboldalon és/vagy amennyiben technikailag és jogilag lehetséges, a Tulajdonos számára rendelkezésre álló kapcsolatfelvételi adatokon keresztül a Felhasználók számára is értesítést küldjön. Nagyon ajánlott ennek az oldalnak a gyakori felkeresése, s az oldal alján elhelyezett utolsó módosítás dátumának megvizsgálása.

Ahol a változtatások érintik a Felhasználó beleegyezése alapján végzett feldolgozási műveleteket, ott a Tulajdonosnak a szükséges helyeken új hozzájárulást kell kérnie a Felhasználótól.

Definíciók és jogi hivatkozások

Személyes adatok (vagy Adatok)

Bármely információ, mely közvetlenül, közvetetten vagy más információkkal együtt (ideértve egy személyi azonosító számot is) lehetővé teszi egy természetes személy azonosítását vagy meghatározását.

Használati adatok

Az ezen a Weboldalon (vagy az ezen a Weboldalon használt harmadik fél szolgáltatások) által automatikusan gyűjtött információk, melyek lehetnek: az IP címek vagy domain nevek, melyeket az ezt a Weboldalt használó Felhasználók használnak, az URI címek (Uniform Resource Identifier, egységes erőforrás-azonosító), a lekérés időpontja, a szervernek küldött lekérés benyújtásának módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver válaszát jelző numerikus státuszkód (sikeres teljesítés, hiba, stb.), a származási ország, a Felhasználó által használt webböngésző és operációs rendszer szolgáltatásai, az egyes látogatások különféle időjellemzői (pl. az Alkalmazáson belül az egyes oldalakon eltöltött idő), az Alkalmazáson belül bejárt út részletei, egyedi hivatkozással a felkeresett oldalak sorrendjére és egyéb paraméterek a Felhasználó eszközének operációs rendszeréről és informatikai környezetéről.

Felhasználó

Az a személy, aki ezt a Weboldalt használja, s aki, hacsak nincs másképp meghatározva, egybe esik az Adatalannyal.

Adatalany

Az a személy, akire a Személyes Adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó (vagy Adat Supervisor)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más testület, aki az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően Személyes Adatokat dolgoz fel az Adatkezelő részére.

Adatkezelő (vagy Tulajdonos)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más testület, aki egyedül vagy másokkal együtt határozza meg a Személyes Adatok feldolgozásának a célját és módját, ide értve a műveletekre vonatkozó biztonsági intézkedéseket és a Weboldalon történő felhasználást. Az Adatkezelő, hacsak nincs másképp meghatározva, ennek az Weboldalnak a Tulajdonosa.

Ez a Weboldal (vagy ez az Alkalmazás)

Az a mód, ahogy a Felhasználó Személyes Adatai begyűjtésre és feldolgozásra kerülnek.

Szolgáltatás

Az ezen weboldal által nyújtott szolgáltatás, ahogy a kapcsolódó szabályokban (ha elérhetők) és ezen az oldalon/alkalmazásban leírásra került.

Európai Unió (vagy EU)

Hacsak másképp nincs jelezve, ebben a dokumentumban az Európai Unióra történt minden hivatkozás magában foglalja az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Közösség összes tagállamát.

Jogi információk

Ez az adatvédelmi nyilatkozat többféle jogi forráson alapul, ide értve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános adatvédelmi rendelet, angolul General Data Protection Regulation, GDPR) 13/14 cikkelyét.

Ez az adatvédelmi szabályzat kizárólag erre a Weboldalra vonatkozik, hacsak nincs másképp meghatározva ebben a dokumentumban.

Utolsó frissítés: 2018. május 25